Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski


underconstr.gif (771 bytes) 

Do góry

Lista procedur wykonywanych w specjalistycznych jednostkach endokrynologii

Procedury specjalistyczne w endokrynologii według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych i Diagnostyki Laboratoryjnej z podziałem na stopnie referencyjności.

S          W

S – jednostki specjalistyczne

W - jednostki wysokospecjalistyczne

+  możliwość wykonania badania

-  brak możliwości wykonania badania

 

06.11   Zamknięta przezskórna biopsja tarczycy                                                            +            +

 

06.13   Biopsja przytarczyc            -            +

 

A01     Badanie ogólne moczu (profil)  +            +

 

A07     Białko w moczu            +            +

 

A09            Bilirubina w moczu            +            +

 

A11     Ciała ketonowe w moczu  +            +

 

A13            Erytrocyty /hemoglobina w moczu  +            +

 

A14            Leukocyty w moczu            +            +

 

A15            Glukoza w moczu            +            +

           

A19     Osad moczu  +            +

 

A25            Urobilinogen w moczu            +            +

 

C55            Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów            +            +

 

C59     Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)    +            +

 

E01            Oznaczanie grupy krwi układu A, B, O, Rh(D) z oceną hemolizyn             +            +

 

E03            Oznaczanie grupy krwi - cechy grupowe C, c i E          +            +

 

E05      Próba zgodności serologicznej (krzyżowa)               +            +

 

I05            Adrenalina        +            +

 

I07            Aktywność reninowa osocza (ARO)            -            +

 

I15            Aldosteron       -            +

 

I17            Aminotransferaza alaninowa (ALT)  +            +

 

I19            Aminotransferaza asparaginianowa (AST)            +            +

 

I31            Androstendion -            +

 

I33            Androsteron    -            +

 

I34            Angiotensyna I                                                                                     -            +

 

I35            Angiotensyna II                                                                                                -            +

 

I53            Antygen karcynoembrionalny (CEA)            -            +

 

I67            Apolipoproteina B                                                                                          -            +

 

I69            Apolipoproteina E, izotypy                                                                         -            +

 

I71            Apolipoproteina AI                                                                                         -            +

 

I73            Apolipoproteina AII                                                                                        -            +

 

I83       Białko wiążące hormony płciowe (SHBP)            -            +

 

I87            Bilirubina bezpośrednia             +            +

 

I89            Bilirubina całkowita             +            +

 

I91            Bilirubina pośrednia             +            +

 

I99            Cholesterol całkowity             +            +

 

K01            Cholesterol HDL             +            +

 

K03            Cholesterol LDL             +            +

 

K25            Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA)            -            +

 

K27            Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS)            -            +

 

K29            Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH)            -            +

 

K33            Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)  +            +

 

K49     11-Dezoksykortykotestosteron (DOC)             -            +

 

K51     11-Dezoksykortyzol         -            +

 

K55            Dihydrotestosteron             -            +

 

K91            Erytropoetyna (EPO)            -            +

 

K99            Estradiol         -            +

 

L01      Estriol              -            +

 

L11            Fosfataza alkaliczna             +            +

 

L13            Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny                                                  -            +

 

L23            Fosforan nieorganiczny             +            +

 

L33            Gastryna          -            +

 

L37            Globulina wiążąca  tyroksynę (TBG)  -            +

 

L39         Globulina wiążąca witaminę D            -            +

 

L41            Glukagon        -            +

 

L43            Glukoza          +            +

 

L47            Gonadotropina kosmówkowa (HCG) -            +

 

L53            Hemoglobina glikowana (HbA<MV>1)            -            +

 

L55            Hemoglobina glikowana (HbA<MV>1C)        -            +

           

L62            Homocysteina  -            +

           

L63            Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)            -            +

 

L65            Hormon folikulotropowy (FSH)  -            +

 

L67            Hormon luteinizujący (LH)     -            +

 

L69            Hormon tyreotropowy (TSH)  +            +

 

L71            Hormon wzrostu (GH)            -            +

                       

L73      17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)             -            +

 

L75      18-Hydoksydezoksykortykosteron          -            +

 

L77      18-Hydroksykortykosteron            -            +

 

L79      17-Hydroksyprogesteron   -            +

 

L81      17-Hydroksypregnenolon  -            +

 

L83            Hydroksyprolina             -            +

 

L97      Insulina             -            +

 

M07     Jod (J)            -            +

                       

M11            Kalcytonina      -            +

 

M15            Katecholaminy             +            +

 

M17     17-Ketosterydy, całkowite (17-KS)      -            +

 

M23     Kinaza fosfokreatynowa, izoformy             +            +

 

M29            Kortykosteron -            +

 

M31            Kortyzol         +            +

 

M33            Kortyzol wolny            -            +

 

M37            Kreatynina      +            +

 

M39     Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)            -            +

 

M43     Kwas homowanilinowy (HVA)            -            +

 

M45     Kwas moczowy             +            +

 

M47     Kwas wanilinomigdałowy (VMA)            -            +

 

M61            Lecytyna          -            +

 

M87     Magnez całkowity (Mg)            +            +

 

M89     Magnez zjonizowany (Mg<M^>++)            +            +

 

M97            Metoksyadrenalina            -            +

 

M99            Metoksykatecholaminy całkowite            -            +

 

N01            Metoksynoradrenalina            -            +

 

N05            Mikroalbuminuria            +            +

 

N13            Mocznik          +            +

 

N21            Noradrenalina -            +

 

N27            Osteokalcyna   -            +

 

N29            Parathormon (PTH)            +            +

 

N30            Parathormon intact (iPTH)  -            +

 

N33     Peptyd C         -            +

 

N35            Peroksydaza glutationowa            -            +

 

N45     Potas (K)       +            +

 

N49            Pregnandiol     -            +

 

N51            Pregnantriol     -            +

 

N53            Pregnenolon    -            +

 

N55            Progesteron     +            +

 

N57            Proinsulina        -            +

 

N59            Prolaktyna       +            +

 

N63            Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy            -            +

 

N65            Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc            -            +

                       

N87            Przeciwciała przeciw insulinie -            +

 

N99            Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki            -            +

 

O09            Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej            -            +

 

O13            Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny -            +

 

O15            Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny            -            +

 

O19            Przeciwciała przeciw tyreotropinie            -            +

 

O23            Receptory hormonów sterydowych            -            +

 

O27     Renina            -            +

 

O33            Serotonina        -            +

 

O35     Sód (Na)     +            +

 

O41            Testosteron     +            +

 

O43            Transferyna      -            +

 

O45            Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem            -            +

                       

O47            Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT)  -            +

 

O49            Triglicerydy     +            +

 

O53            Trijodotyronina odwrotna (rT3)            -            +

 

O55            Trijodotyronina wolna (FT3)   +            +

 

O65            Tyreoglobulina             -            +

 

O69            Tyroksyna wolna (FT4)   +            +

 

O75     Wapń całkowity (Ca)            +            +

 

O77     Wapń zjonizowany (Ca<M^>++)            +            +

 

O79            Wazopresyna (ADH)             -            +

 

O81            Witamina A     -            +

 

O83            Witamina B12             -            +

 

O85            Witamina C (kwas askorbinowy)             -            +

 

O87            Witamina D - 1, 25 (OH)<MV>2D            -            +

 

O89            Witamina D - 24, 25 (OH)<MV>2D            -            +

 

O91            Witamina D - 25 (OH)D -            +

 

O93     Żelazo - całkowita zdolność wiązania  (TIBC) -            +

 

O95     Żelazo (Fe)      +            +

 

T03            Amiodaron       -            +

 

Badania cytologiczne              +            +

 

Cytogenetyczne            -            +

 

92.01            Scyntygrafia tarczycy /badanie izotopowe czynności Podanie jodu 131      +            +

           

92.02            Scyntygrafia wątroby /badanie izotopowe czynności            -            +

 

92.03            Scyntygrafia nerek /badanie izotopowe czynności Klirens nerek            -            +

 

92.04            Scyntygrafia przewodu pokarmowego /badanie izotopowe czynności            -            +

 

92.092            Badanie gammakamerą innych narządów niż mięsień sercowy            -            +

 

92.093            Tomografia pozytronowa PET     -            +

 

92.1     Inne obrazowanie radioizotopowe            -            +

 

92.11            Scyntygrafia mózgu Scyntygrafia przysadki mózgowej            -            +

 

92.13            Scyntygrafia przytarczyc            -            +

 

92.14            Scyntygrafia kości            -            +

 

92.15            Scyntygrafia płuc            -            +

 

92.18            Scyntygrafia całego ciała     -            +

 

92.19            Scyntygrafia w innych umiejscowieniach         -            +

 

92.2            Radioterapia i medycyna nuklearna            -            +

 

92.24 Radioterapia/1-25 MeV protony            -            +

 

87.09 Bezkontrastowe badanie rtg okolicy tarczycy             +            +

 

87.71 Tomografia komputerowa            +            +

 

88.95. Rezonans magnetyczny            -            +

 

            Endoskopia      +            +

 

            Kolonoskopia  +            +

 

            Bronchoskopia            -            +

 

            RTG przewodu pokarmowego            +            +

 

            USG jamy brzusznej            +            +

 

            USG endowaginalne            +            +

 

            Densytometria +            +

 

            Mammografia  +            +

 

            Laparoskopia  -            +

 

            Badania nasienia            -            +

 

            Testy stymulacyjne i hamowania            -            +

 

 

 

Lista chorob ] [ Lista procedur ]


stat4u
Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Te stronę obejrzało Hit Counter gości.
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski