Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski


underconstr.gif (771 bytes) 

Do góry

Lista schorzeń leczonych w specjalistycznych jednostkach endokrynologicznych według stopnia referencyjności.

 

S          W

S – jednostki specjalistyczne

W - jednostki wysokospecjalistyczne

+  możliwość objęcia leczeniem

-  brak możliwości objęcia leczeniem

 

Choroby tarczycy(E00-E07)

E00     Wrodzony zespół niedoboru jodu            +            +

E01            Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu            

            i pokrewnych przyczyn            +            +

E02    Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu            +            +

           niedoboru jodu

E03    Inne postacie niedoczynności tarczycy            +            +

E04    Wole nietoksyczne, inne (w tym guzki tarczycy)            +            +

E05    Tyreotoksykoza (nadczynność tarczycy)            +            +

E06    Zapalenia tarczycy            +            +

E07    Choroby tarczycy, inne            +            +

 

Cukrzyca (E10-E16)

E10    Cukrzyca insulinozależna             +            +

E11    Cukrzyca insulinoniezależna         +            +

E12    Cukrzyca związana z niedożywieniem            +            +

E13    Inne określone postacie cukrzycy            +            +

E14    Cukrzyca nie określona            -            +

E15    Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa            -            +

E16    Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki (w tym hipoglikemie)            -            +

 

Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego       (E20-E35)

E20    Niedoczynność przytarczyc            +            +

E21    Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc            +            +

E22    Nadczynność przysadki (w tym akromegalia, hiperprolaktynemia)      -            +

E23    Niedoczynność przysadki i inne choroby przysadki            -            +

E24    Zespół Cushinga            -            +

E25    Zespoły nadnerczowo-płciowe            -            +

E26    Hiperaldosteronizm     -            +

E27    Inne zaburzenia kory nadnerczy (w tym nadczynność kory nadnerczy,             -            +

            niewydolność kory nadnerczy, nadczynność rdzenia nadnerczy)

E28    Zaburzenia czynności jajników (w tym hiperestrogenizm,        -            +

            hiperandrogenizm, zespół policystycznych jajników,

            niewydolność jajników)

E29    Zaburzenie czynności jąder            -            +

E30       Opóźnione pokwitanie            -            +

E31    Zaburzenia wielogruczołowe          -            +

E32    Choroby grasicy  -            +

E34    Inne zaburzenia endokrynologiczne (w tym rakowiak, karłowatość)            -            +

E35* Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach             -            +

            sklasyfikowanych gdzie indziej

 

Niedożywienie       (E40-E46)

E40    Kwashiorkor            +            +

E41    Wyniszczenie z niedożywienia            +            +

E42    Kwashiorkor z wyniszczeniem            +            +

E43    Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone            +            +

E44    Białkowo-energetyczne niedożywienie umiarkowanego            +            +

           i łagodnego stopnia

E45    Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-            +            +

 energetycznego

E46    Niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone             +            +

 

Inne niedobory pokarmowe (E50-E64)

E50    Niedobór witaminy A            +            +

E51    Niedobór tiaminy  +            +

E52    Niedobór niacyny (pellagra)            +            +

E53    Niedobór innych witamin z grupy B             +            +

E54    Niedobór kwasu askorbinowego            +            +

E55    Niedobór witaminy D            +            +

E56    Inne niedobory witaminowe (w tym witaminy E i K)      +            +

E58    Niedobór pokarmowy wapnia +            +

E59    Niedobór pokarmowy selenu   +            +

E60    Niedobór pokarmowy cynku   +            +

E61    Niedobór innych  składników pokarmowych             +            +

E63    Inne niedobory pokarmowe            +            +

E64    Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych            +            +

 

Otyłość i inne zespoły z przekarmienia (E65-E68)

E65    Otyłość miejscowa             +            +

E66    Otyłość            +            +

E67      Inne zespoły z przekarmiania (w tym hiperwitaminoza A,      +            +

            hiperwitaminoza D, hiperkarotynemia)

E68    Następstwa hiperalimentacji             +            +

 

Choroby metaboliczne       (E70-E90)

E70    Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych            -            +

E71    Zaburzenia przemian aminokwasów rozgałęzionych i kw. tłuszczowych            -            +

E72    Inne zaburzenia przemian aminokwasów            -            +

E73    Nietolerancja laktozy             -            +

E74    Inne zaburzenia przemian węglowodanów            -            +

E75    Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów -            +

E76    Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów (mukopolisacharydozy) -            +

E77    Zaburzenia przemiany glikoprotein             -            +

E78             Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie             +            +

            (w tym hypercholesterolemia, hyperglicerydemia,

            hyperlipidemia mieszana, hyperchylomikronemia)

E79    Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn             -            +

E80    Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny            +            +

E83    Zaburzenia przemiany mineralnej             +            +

E84    Zwłóknienie wielotorbielowate (cystic fibrosis)            -            +

E85    Amyloidoza (Skrobiawica)            -            +

E86    Nadmierna utrata płynów             +            +

E87    Inne zaburzenia bilansu płynów, elektrolitów             +            +

            i równowagi kwasowo-zasadowej

E88   Inne zaburzenia metaboliczne (w tym niedobór alfa-1-antytrypsyny,             -            +

            lipodystrofia, lipomatoza)

E89   Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne po zabiegach,             -            +

            gdzie indziej niesklasyfikowane (niedoczynności gruczołów

            wydzielania wewnętrznego po zabiegach operacyjnych)

E90*  Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach             -            +

sklasyfikowanych gdzie indziej

 

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego(C73-C75)

 

C73   Nowotwór złośliwy tarczycy            -            +

      

C74   Nowotwór złośliwy nadnerczy            -            +

 

C75   Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego             -            +

            i struktur pokrewnych (w tym przytarczyce, przysadka,

            przewód nosowo-gardłowy, szyszynka kłębek szyjny, ciała przyaortalne

            i inne ciała przyzwojowe)

 

Zaburzenia miesiączkowania N91-N95

 

N91 Zaburzenia miesiączkowania          +            +

 

N95   Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego  +            +

 

[ Lista chorob ] Lista procedur ]


stat4u
Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Te stronę obejrzało Hit Counter gości.
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski