Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski

 

Oddzial Slaski
Kronika
Endokrynologia
Endokrynologia w Woj. Slaskim

bullet

Najbliższe zebranie oddziału odbędzie się 16 marca, w sobotę!

bullet

Informator o śląskiej endokrynologii

bullet

Przypominamy, że osoby zainteresowane członkostwem 
w International Society of Endocrinology muszą opłacić składke członkowską (15 zł) do dnia 15 marca 2002 r. 
Komitet Referencyjny 
Raka Tarczycy
!Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski