Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski


underconstr.gif (771 bytes) 

Do góry

Konsultant regionalny 

Konsultant regionalny w zakresie endokrynologii: 
dr hab. n. med. Barbara Jarząb

Adres:

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice

Tel. (32) 2789301, fax (32) 2313512

bjarzab@onkol.instonko.gliwice.pl  

 

Konsultant regionalny informuje

W dalszym ciągu nie została odblokowana możliwość otwierania specjalizacji z endokrynologii. Koledzy starający się o otwarcie specjalizacji muszą uzbroić się w cierpliwość...

 Zgodnie z wytycznymi konsultanta krajowego przeprowadzam ocenę zapotrzebowania na świadczenia endokrynologiczne oraz potrzebnej listy specjalistów endokrynologów w woj. śląskim. Jej kolejny etap stanowiło opracowanie wyników ankiety, jaką rozesłaliśmy wśród członków PTE we wrześniu ubiegłego roku. Na ankietę odpowiedziało 66 członków, a 43 zgodziło się na opublikowanie informacji o swojej praktyce (niektórzy7 członkowie nie wypełnili tego pola, co musieliśmy traktować jako brak zgody).

 Jak dotąd w województwie śląskim pracuje 34 specjalistów endokrynologów. 58 osób ma już otwarte specjalizacje, 42 z nich są członkami oddziału śląskiego.

Ważne dla specjalizujących się w endokrynologii:

Przypominamy, że członkostwo PTE jest jednym z warunków zaliczenia stażu do specjalizacji z endokrynologii. Zaświadczenia takie zarząd PTE postanowił wydawać wyłącznie tym, którzy regularnie uczestniczą w zebraniach. Prosimy więc kolegów mających kontakt z osobami specjalizującymi się, które nie są członkami PTE, aby przypomnieli im o tym warunku.

 

Jednostki ] Informator ] [ Konsultant regionalny ]


stat4u
Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Te stronę obejrzało Hit Counter gości.
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski