Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski


underconstr.gif (771 bytes) 

Do góry

Informacje bieżące

Prosimy wszystkich o opłacenie składki członkowskiej w Międzynarodowym Towarzystwie Endokrynologicznym (ISE) w wysokości 10 zł. Składkę należy opłacić  w sekretariacie oddziału lub przed zebraniem.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTE składka członkowska w Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym w roku 1989 wynosi 30 zł, jak w latach ubiegłych. Tych, którzy zalegają z jej opłaceniem, prosimy o kontakt na zebraniach lub w sekretariacie Oddziału.

Przypominamy, że Kolegów specjalizujących się w endokrynologii obowiązuje członkostwo w PTE i udział we wszystkich zebraniach Oddziału.

Zachęcamy do prenumeraty "Endokrynologii Polskiej". Dla członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego opłata roczna wynosi 70 zł, dla instytucji i osób niezrzeszonych 100 zł.

 

Zebrania ] Zarzad ] Lista wysylkowa ] Ankieta ] [ Informacje ] Witryna ] Ogloszenia ] Statut ] Czonkowie rzeczywisci ]


stat4u
Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Te stronę obejrzało Hit Counter gości.
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski