Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski


underconstr.gif (771 bytes) 

Do góry

Ankieta

Na ankietę odpowiedziało 59 członków oddziału (niestety, to znacznie mniej niż połowa naszego oddziału). Otrzymaliśmy odpowiedzi od 7 profesorów, 5 doktorów habilitowanych, 19 doktorów i 27 lekarzy. 

Wśród nich było 38 internistów, 12 ginekologów, 4 pediatrów 2 chirurgów i 1 radioterapeuta. W sumie spośród tych 59 osób 23 posiadają już specjalizację z endokrynologii, 20 jest w trakcie specjalizowania się, a 6 osób złożyło wniosek lub zamierza się starać w przyszłości. 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo!

 

Ankietę dla członków Oddziału Śląskiego PTE rozesłaliśmy do Państwa w sierpniu tego roku, razem z 14 numerem biuletynu. W zasadzie już ją podsumowaliśmy, lecz tych z Państwa, którzy jeszcze na nią nie odpowiedzieli, serdecznie prosimy o wypełnienie jej i wysłanie. Dla ułatwienia zamieszczamy ankietę w postaci pliku HTML, który prosimy wydrukować, wypełnić i wysłać.

Dziękujemy!

 

Zebrania ] Zarzad ] Lista wysylkowa ] [ Ankieta ] Informacje ] Witryna ] Ogloszenia ] Statut ] Czonkowie rzeczywisci ]


stat4u
Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Te stronę obejrzało Hit Counter gości.
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski